Kredi Kartı Faiz ve Ücretleri

Miles&Smiles Garanti kredi kartınızın yıllık kart ücreti, asgari ödeme tutarları,
faiz ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Aylık ekstre, hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi, faiz hesaplamaları gibi bilgiler hakkındaki detayları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Genel Açıklamalar
 • Ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
 • Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacaktır. Kalan hesap bakiyesine, Minimum Ödeme tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, Minimum Ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda ise Minimum Ödeme Tutarının ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin Minimum Ödeme tutarını aşan kısmı için akdi faiz uygulanacaktır.
 • Nakit avansa ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemlere işlem tarihinden itibaren günlük akdi faiz uygulanır.
 • Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.
 • Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır; bir takvim yılı içinde art arda üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar kullanıma kapatılır.
Ekstre

Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, mil, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.
Minimum Ödeme Tutarı: Limiti 25.000 TL altındaki bireysel kredi kartları için ekstre borcu dönem borcunun %20’si, 25.000TL ve üzeri limitli bireysel kredi kartları için ekstre borcu dönem borcunun %40’ıdır. Minimum ödeme tutarı 5 TL’den az olmayacak şekilde hesaplanır.

Aylık harcamalarınızın yüzde kaçını geri ödemeniz gerektiğini, aşağıdaki tablodan faydalanarak hesaplayabilirsiniz.

*Döviz ödemeli( Euro veya Usd ) ekstrelerde minimum ödeme tutarı borcunuzun %100’üdür.

Faiz ve Ücretler Tablosu

Dönem içi harcamalarınıza yansıyabilecek limit aşım faizi, gecikme faizi, nakit avans faizi gibi yansıtılan faiz ve ücretleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Akdi Faiz %3,66 Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır.
Gecikme Faizi %3,96 Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde, sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylık faiz oranıdır.
Nakit Avans Faizi %4,42 Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık faiz oranıdır.
Nakit Avans Ücreti
Yurtiçi
 • Garanti BBVA Kanalları 1%
 • Yurt İçi Diğer Banka ATM’leri 3,87% + 0,57 TL
 • Yurt İçi Diğer Banka Şubeleri 4,45% + 1,72 TL
Yurtdışı
 • Yurtdışı Visa Network İşlemleri 1,21% + 0,29 USD
 • Yurtdışı Mastercard Network İşlemleri 1,12% + 0,90 USD
 • Yurtdışı American Express Network İşlemleri 1,05% + 3,16 USD
Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık faiz oranıdır.
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Ödeme Ücretsiz
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Sorgulama Ücretsiz
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Limit Sorgulama Ücretsiz

* Akdi ve gecikme faiz artış tarihi itibariyle mevcut olan borcunuzu, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde ödemeniz halinde söz konusu borcunuz faiz artışından etkilenmeyecektir.