Kredi Kartı Faiz ve Ücretleri

Miles&Smiles Garanti kredi kartınızın yıllık kart ücreti, asgari ödeme tutarları,
faiz ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Aylık ekstre, hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi, faiz hesaplamaları gibi bilgiler hakkındaki detayları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Genel Açıklamalar
  • Ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
  • Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacaktır. Kalan hesap bakiyesine, Minimum Ödeme tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, Minimum Ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda ise Minimum Ödeme Tutarının ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin Minimum Ödeme tutarını aşan kısmı için akdi faiz uygulanacaktır.
  • Nakit avansa ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemlere işlem tarihinden itibaren günlük akdi faiz uygulanır.
  • Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.
  • Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır; bir takvim yılı içinde art arda üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar kullanıma kapatılır.
Ekstre

Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, mil, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.
Minimum Ödeme Tutarı: Dönem borcunun %20’sidir. Minimum ödeme tutarı 5 TL’den az olmayacak şekilde hesaplanır.

Aylık harcamalarınızın yüzde kaçını geri ödemeniz gerektiğini, aşağıdaki tablodan faydalanarak hesaplayabilirsiniz.

*Döviz ödemeli( Euro veya Usd ) ekstrelerde minimum ödeme tutarı borcunuzun %100’üdür.

* Akdi ve gecikme faiz artış tarihi itibariyle mevcut olan borcunuzu, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde ödemeniz halinde söz konusu borcunuz faiz artışından etkilenmeyecektir.

Yıllık Kart Ücreti

Miles&Smiles Garanti kredi kartı çeşidine göre yıllık kart ücretleri farklılık gösterir. Yıllık kart ücreti dışında, ek kart ücretleri ve kart yenileme ücretlerini de aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.

  Yıllık Kart Ücreti Ek Kart Ücreti
Mastercard    
Miles&Smiles Gold Mastercard 776.00 TL 388.00 TL
Miles&Smiles Platinum Mastercard 1.131.00 TL 564.00 TL
Miles&Smiles Privé Mastercard 1.436.00 TL 716.00 TL
American Express    
Miles&Smiles Gold American Express 385.00 TL 190.00 TL
Miles&Smiles Platinum American Express 600.00 TL 299.00 TL
Miles&Smiles Privé American Express 950.00 TL 474.00 TL
Business    
Miles&Smiles Business Mastercard 1.500 TL Ticari ürünlerimizde ek kart yoktur.
Miles&Smiles Business American Express 1.500TL Ticari ürünlerimizde ek kart yoktur.
  Alışveriş Faizi Nakit Avans Faizi Limit Aşım Faizi Gecikme Faizi
Miles&Smiles Gold % 3.66 % 4.42 % 3.66 % 3,96
Miles&Smiles Platinum % 3.66 % 4.42 % 3.66 % 3,96
Miles&Smiles Privé % 3.66 % 4.42 % 3.66 % 3,96

Miles&Smiles Garanti kredi kartlarının kart ücretleri ilk kullanımdan sonra kesilecek ekstreye borç olarak yansıtılır.